Placeit cookies

Dont log out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[
{
"domain": ".placeit.net",
"expirationDate": 1651341994,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gat",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 1651343732.257712,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "lux_uid",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "165134182287777231"
},
{
"domain": ".placeit.net",
"expirationDate": 1682877934,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_hjSessionUser_1091893",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyJpZCI6ImM4Yjg0NjI2LTRhZTItNWNkNC05MWEwLTRhZTE5YTYxOWViNSIsImNyZWF0ZWQiOjE2NTEyOTA2NDY5ODMsImV4aXN0aW5nIjp0cnVlfQ=="
},
{
"domain": "placeit.net",
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "logged_session",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": true,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "YTFsZXhqYXNvbjEyODhAb3V0bG9vay5jb20%3D%0A"
},
{
"domain": ".placeit.net",
"expirationDate": 1714413934,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ga",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GA1.2.1399667917.1651290647"
},
{
"domain": ".placeit.net",
"expirationDate": 1651343734,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_hjSession_1091893",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "eyJpZCI6IjlhMjhiM2ZmLThkYzUtNDhjYi1hMDg5LTA0ZjkzZjE2ZjA1NSIsImNyZWF0ZWQiOjE2NTEzNDE4MjUzMTEsImluU2FtcGxlIjpmYWxzZX0="
},
{
"domain": ".placeit.net",
"expirationDate": 1682877934,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "ajs_anonymous_id",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "%2220f96895-dd8e-4510-8bb0-72f9421616ed%22"
},
{
"domain": "placeit.net",
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "__vero_visit",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "true"
},
{
"domain": ".placeit.net",
"expirationDate": 1651428334,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "GA1.2.144574295.1651290647"
},
{
"domain": ".placeit.net",
"expirationDate": 1659066646,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gcl_au",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1.1.699998311.1651290647"
},
{
"domain": "placeit.net",
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "__veroc4",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "%5B%5D"
},
{
"domain": ".placeit.net",
"expirationDate": 1651343734,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_hjAbsoluteSessionInProgress",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 1651343733,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "gtmc_sessionTime",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1651341933989"
},
{
"domain": "placeit.net",
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "gtmc_session",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "true"
},
{
"domain": ".placeit.net",
"expirationDate": 1651341994,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_gat_UA-11834194-89",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 1966104154,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "pl_tracker_id_v2",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "217d4283fb08eb5d348fbb4022e57b4c"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 1651342054,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_hjIncludedInSessionSample",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "0"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 1652551532.125425,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "experiment_id",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "cOBHZkxU3FzCecyqRH:c2!FKyruH1R4KBMrFOmzi:mU!EvICJpqVOtgw4Lg2os:q6!Tyfzq7anrz3bDLffp0:iu!Ust1E9AVF3vBCwLI2o:A7!cwlGCfTQQZnV2Tdle1:zG!XmdPTt99mJs1KvI16I:ZZ"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 1714500334,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "__vero_user",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "10261340"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 1666296109,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_ALGOLIA",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "anonymous-f075710f-8471-435d-80db-154176a6eee5"
},
{
"domain": "placeit.net",
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "_hjCachedUserAttributes",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "eyJhdHRyaWJ1dGVzIjp7ImNvdW50cnkiOiJQYWtpc3RhbiIsImVtYWlsIjoiYTFsZXhqYXNvbjEyODhAb3V0bG9vay5jb20iLCJoYXNTdWJzY3JpcHRpb24iOjEsIm5hbWUiOiIyMTdkNDI4M2ZiMDhlYjVkMzQ4ZmJiNDAyMmU1N2I0YyIsInN0YXR1cyI6IlN1YnNjcmliZWQiLCJzdWJzY3JpcHRpb25fdHlwZSI6Im1vbnRobHkiLCJ1bnN1YnNjcmliZV9jb2RlIjoiaHZ3aG56NTRpdzg0MDZoNmJhIn0sInVzZXJJZCI6IjEwMjYxMzQwIn0="
},
{
"domain": "placeit.net",
"hostOnly": true,
"httpOnly": true,
"name": "_session_id",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": true,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "b5ec5ff40e7cd48d774a00abbf9275e8"
},
{
"domain": ".placeit.net",
"expirationDate": 1685037935,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_tt_enable_cookie",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1"
},
{
"domain": ".placeit.net",
"expirationDate": 1685037935,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_ttp",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "99316488-aaa9-4b05-9a0e-c3b41bc6529c"
},
{
"domain": ".placeit.net",
"expirationDate": 1651428334,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_uetsid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "0973fc40c31711ec8c2ae518a8d8c133"
},
{
"domain": ".placeit.net",
"expirationDate": 1685037934,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "_uetvid",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "0974b5e0c31711ecb186df2c19641d54"
},
{
"domain": ".placeit.net",
"expirationDate": 1682877933,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "ajs_user_id",
"path": "/",
"sameSite": "lax",
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "10261340"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 1651349133,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "gtmc_audience1",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 1682877824,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "gtmc_audience1HasRun",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "false"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 1962330646,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "gtmc_lead",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "{\"a\":0,\"b\":0,\"c\":0,\"d\":0,\"e\":0,\"f\":0,\"g\":1,\"h\":1}"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 1651349133,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "gtmc_pageViewCount",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "2"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 1651428333,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "gtmc_subButtonAnimation",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 1651398647,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "gtmc_user_location",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "Pakistan"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 1651345424,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "gtmc_userTiming_reachStage",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1651341824916"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 1651345424,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "gtmc_userTiming_signedUp",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "1651341824914"
},
{
"domain": ".placeit.net",
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "IR_4851",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "1651341933072%7C0%7C1651341933072%7C%7C"
},
{
"domain": ".placeit.net",
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "IR_gbd",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": true,
"storeId": null,
"value": "placeit.net"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 253402300799,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "subscriptionType",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "Monthly"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 1651549817,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "userSegment",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "subscriber - subscriber first download mockups - expired - usage design templates & logos & mockups - apparel, front, horizontal"
},
{
"domain": "placeit.net",
"expirationDate": 253402300799,
"hostOnly": true,
"httpOnly": false,
"name": "userStatus",
"path": "/",
"sameSite": null,
"secure": false,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "Subscriber"
},
{
"domain": ".placeit.net",
"expirationDate": 1682877939,
"hostOnly": false,
"httpOnly": false,
"name": "uvts",
"path": "/",
"sameSite": "no_restriction",
"secure": true,
"session": false,
"storeId": null,
"value": "ef68de39-d59d-4810-4417-c3d5527a78fe"
}
]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top button